15Mar/17

Instalacja samba na ubuntu 16.4

Na początek pobieramy niezbędne pakiety z repozytorium apt-get install -y samba samba-common python-glade2 system-config-samba Dla bezpieczeństwa skopiujemy plik konfiguracyjny samby /etc/samba/smb.conf. cp -pf /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak cat /dev/null  > /etc/samba/smb.conf Otwieramy plik konfiguracyjny samby

Read More...