Linux – struktura katalogów

Struktura katalogów w dystrybucjach Linuksa jest zorganizowana tak, aby spełniała wymagania standardu określającego postać Linuksowego systemu plików.

Katalogi zorganizowane są w następujący sposób :

/            – główny katalog
|_ bin    – pliki wykonywalne
|_ boot  – pliki ładujące system
|_ dev    – pliki urządzeń
|_ etc     – pliki konfiguracyjne
|_ lib      – biblioteki dzielone i moduły jądra
|_ mnt    – punkt montowania systemów plików
|_ opt     – pakiety zainstalowane opcjonalnie
|_ sbin    – pliki wykonywalne (dla administratorów)
|_ tmp    – pliki tymczasowe
|_ usr     – narzędzia i aplikacje
|_ var    – zmieniające się dane

 

Opis zawartości poszczególnych katalogów :

/
Katalog nadrzędny, który rozpoczyna całe drzewo katalogów.

/bin
Katalog ten zawiera programy wykonywalne, dostępne dla zwykłego użytkownika.

/boot
Katalog ten zawiera tylko statyczne pliki dla boot loadera potrzebne podczas procesu bootowania.

/dev
Tu znajdują się pliki reprezentujące poszczególne urządzenia.

/etc
Zawiera ogólnosystemowe pliki konfiguracyjne dla wielu programów.
Pliki konfiguracyjne dla całego systemu można również umieszczać w /usr/etc.
Niemniej jednak programy powinny zawsze szukać tych plików w /etc , a ty możesz umieścić linki do nich w /usr/etc.

/home
Tu znajdują się katalogi domowe użytkowników.

/lib
Ten katalog powinien zawierać te biblioteki dynamiczne, które są konieczne do wystartowania systemu i uruchamiania komend z głównego systemu plików.

/lib/modules
Ładowalne moduły jądra, wymagane do startu systemu i pracy po jego padzie (sterowniki sieciowe, itd. ).

/mnt
Jest punktem montowania systemów plików montowanych tymczasowo.

/opt
Ten katalog powinien zawierać dodatkowe pakiety, które zawierają statyczne pliki.

/proc
System plików /proc jest całkowicie wirtualny – nie istnieje na dysku. Jest tworzony i utrzymywany przez jądro w pamięci. Używany jest w celu dostarczenia informacji o systemie (o działających procesach – stąd nazwa).

/root
Tan katalog jest katalogiem domowym użytkownika root.

/sbin
Tak jak /bin, katalog ten zawiera programy potrzebne do wystartowania i administracji systemu. Z programów tych mogą korzystać tylko administratorzy systemu.

/tmp
Ten katalog zawiera pliki tymczasowe, które może usunąć w dowolnym momencie.

/usr
W katalogu tym znajdują się programy zainstalowane podczas instalacji systemu lub te, które instalowaliśmy ręcznie. Katalog ten można zamontować na oddzielnej partycji, dzięki czemu po aktualizacji lub zmianie systemu nie musimy ponownie instalować dodatkowych programów.

/usr/bin
Jest to główny katalog programów wykonywalnych, używanych przez zwykłych użytkowników, które nie są potrzebne przy starcie lub naprawie systemu, i które nie są instalowane lokalnie.

/usr/etc
Można tu umieszczać pliki konfiguracyjne dzielone między kilkoma maszynami. Programy jednak powinny zawsze odwoływać się do tych plików używając katalogu /etc.
Linki od plików w /etc powinny wskazywać na odpowiednie pliki w /usr/etc.

/usr/lib
Znajdują się tu biblioteki obiektowe, w tym dynamiczne, plus parę plików wykonywalnych.

/usr/local
Katalog ten jest przeznaczony dla programów instalowanych lokalnie.

/usr/local/bin
Tu są binaria programów lokalnych.

/usr/local/doc
Lokalna dokumentacja.

/usr/local/etc
Pliki konfiguracyjne skojarzone z lokalnie zainstalowanymi programami.

/usr/local/lib
Pliki skojarzone z lokalnie zainstalowanymi programami.

/usr/local/include
Pliki nagłówkowe lokalnego kompilatora C.

/usr/local/info
Strony info skojarzone z lokalnie zainstalowanymi programami.

/usr/local/man
Strony podręcznika ekranowego skojarzone z lokalnie zainstalowanymi programami.

/usr/local/sbin
Lokalnie instalowane programy do administracji systemem.

/usr/local/share 
Dane lokalnych aplikacji, które mogą być dzielone między różnymi architekturami tego samego systemu operacyjnego.

/usr/local/src
Kody źródłowe programów instalowanych lokalnie.

/usr/sbin
Ten katalog zawiera binaria programów do administracji systemem, które nie są niezbędne do startu lub naprawy systemu.

/usr/share
Ten katalog zawiera podkatalogi ze specyficznymi danymi aplikacji, które mogą być dzielone między różnymi architekturami tego samego systemu operacyjnego.

/usr/share/doc
Dokumentacja zainstalowanych programów.

/usr/share/info 
Katalog ze stronami info.

/usr/share/locale
Tutaj znajdują się informacje związane z ustawieniami regionalnymi.

/usr/share/man 
Trafiają tu strony podręcznika ekranowego do odpowiednich katalogów według sekcji podręcznika.

/usr/share/zoneinfo
Pliki informacji o strefach czasowych.

/usr/src 
Pliki źródłowe różnych części systemu, dołączane do niektórych pakietów.

/usr/src/linux
Zawiera źródła jądra samego systemu operacyjnego.

/var 
Ten katalog zawiera pliki, które mogą zmieniać wielkość, takie jak logi i spoole.

/var/cache
Zbuforowane dane programów.

/var/lib 
Zmieniające się podczas pracy systemu pliki programów.

/var/local
Zmienne dane dla programów zainstalowanych w /usr/local.

/var/lock
Umieszczane są tu przez programy pliki blokady w celu wskazania na swoje działanie. Inne programy sprawdzają te pliki i odpowiednio działają (np.: wstrzymują się z odwołaniem do danego urządzenia).
Konwencja nazw plików lock dla urządzeń to LCK.<urządzenie> gdzie <urządzenie>, to nazwa urządzenia w systemie plików.

/var/log
Tu znajdują się logi systemowe i innych programów.

/var/opt
Zmienne dane dla /opt.

/var/mail
Skrzynki pocztowe użytkowników. Zastępuje /var/spool/mail.

/var/run
Pliki zawierające bieżące informacje o systemie, np.: pliki zawierające identyfikatory procesów (PIDy) i informację o zalogowanych użytkownikach (utmp). Pliki w tym katalogu są zwykle czyszczone przy starcie systemu.

/var/spool
Kolejkowane pliki różnych programów.

/var/spool/at
Spoolowane zadania dla at

/var/spool/cron
Spoolowane zadania dla crona.

/var/spool/lpd
Spoolowane pliki do drukowania.

/var/tmp
Tak jak /tmp, ten katalog zawiera tymczasowe pliki przechowywane na czas nieokreślony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *